Договір публічної оферти

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Цей договір, в якому одна сторона ФОП Орлик Андрій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3285705179), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 2 673 000 0000 053770 (надалі – Виконавець, Адміністрація сайту, Бібліотечний сервіс, Book Box) з одного боку, і будь-яка фізична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник, Користувач, Абонент), з іншого боку, далі разом — Сторони, уклали даний договір (надалі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з Замовниками договір про надання інформаційно-бібліотечних послуг обслуговування Бібліотечними ресурсами, перелік яких розміщений у відповідному розділі Веб-сайту bookbox.ua. Виконавець та Замовники при оформленні абонемента та замовленні Бібліотечних ресурсів, приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Виконавцем і Замовником оформляються у вигляді Договору публічної оферти.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу. При повній згоді з даним Договором Замовник приймає умови та порядок інформаційно-бібліотечного обслуговування, оформлення абонемента та його оплати, здійснення замовлення та доставки Бібліотечного ресурсу, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту оплати абонемента.

1.4. У разі, якщо Замовник є юридичною особою, співпраця із Виконавцем відбуваються на підставі письмового договору про надання інформаційно-бібліотечних послуг, який укладається Сторонами із уточненням специфічних для юридичних осіб умов.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» — публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті bookbox.ua, що містить пропозицію Виконавця щодо оформлення абонемента за попередньою оплатою та замовлення Користувачем Бібліотечного ресурсу з доступних у Бібліотечному сервісі.

«Акцепт» — прийняття Замовником пропозиції Виконавця щодо оформлення абонемента за попередньою оплатою та замовлення Бібліотечного ресурсу з доступних у Бібліотечному сервісі.

«Бібліотечні ресурси» — предмет пропозиції (книжки, альбоми, видання, журнали, газети, тощо) щодо замовлення якого на Веб-сайті розміщена пропозиція Виконавця.

«Замовник», «Користувач», «Абонент» — будь-яка дієздатна фізична, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідала Веб-сайт bookbox.ua та має намір замовити Бібліотечний ресурс.

«Виконавець», «Адміністрація сайту», «Бібліотечний сервіс», «Book Box» — фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка є власником Бібліотечних ресурсів та за допомогою Веб-сайту має намір надавати послуги з інформаційно-бібліотечного обслуговування у формі абонемента.

«Абонемент» — право на користування Бібліотечними ресурсами упродовж певного терміну з попередньою оплатою. При цьому Користувач здійснює реєстрацію в особистому кабінеті на сайті.

«Абонентська плата», «Вартість абонемента» — фіксований платіж, який встановлює Виконавець для Користувача за інформаційно-бібліотечне обслуговування.

«Електронний подарунковий абонемент» — електронний лист встановленого зразка з унікальним кодом, який підлягає активації та підтверджує право користувача або пред’явника абонементу на користування інформаційно-бібліотечними послугами на певний строк.

«Замовлення» — належно оформлена та розміщена на Веб-сайті заявка Замовника на замовлення Бібліотечного ресурсу, що адресується Виконавцю.

При замовленні Користувач зазначає наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я та по-батькові Користувача;
 • адресу доставки замовлення (відділення кур՚єрської служби ТОВ «НОВА ПОШТА»);
 • контактний телефон;

«Сайт» — інформаційний ресурс в мережі Інтернет, який належить Виконавцю, розміщений на домені: https://bookbox.ua.

«Штраф» — сума коштів, яку сплачує Користувач у випадку значного пошкодження, несвоєчасного повернення або втрати Бібліотечного ресурсу, самостійне списання яких Виконавець має право здійснити з рахунку Замовника за допомогою Білінгової системи Portmone.com.

«Білінгова система Portmone.com» — сукупність програмно-технічних засобів, за допомогою яких Замовник здійснює грошову транзакцію з оплати послуг Виконавця. Більше інформації про Білінгову систему можна дізнатися на сайті: http://portmone.com.

«Законодавство» — чинне законодавство України, яке може бути застосоване до правовідносин, пов’язаних з виконанням та/або які виходять з виконання описаних в цьому Договорі зобов'язань.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець надає можливість Замовнику отримати інформаційно-бібліотечні послуги на платній основі у формі абонемента та замовити в строкове користування Бібліотечні ресурси з електронного каталогу, що розміщений на відповідній сторінці Веб-сайту bookbox.ua (надалі – Послуги), а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, сплатити за такі послуги кошти, отримати Бібліотечний(і) ресурс(и) та після використання його (їх) повернути до Бібліотечного сервісу.

3.2. Вартість послуг, наданих Користувачу на платній основі, вказується на Сайті й визначається Виконавцем самостійно на власний розсуд і може бути змінена у будь-який час.

3.3. При реєстрації на сайті Користувач підтверджує, що приймає умови даного Договору, а також Політику конфіденційності Сайту.

3.4. При замовленні Бібліотечного ресурсу Замовник розуміє, що Бібліотечні ресурси надаються Адміністрацією сайту в тимчасове строкове користування.

3.5. Усі Бібліотечні ресурси з електронного каталогу знаходяться в придатному до користування стані, без значних пошкоджень.

3.6. Кількість одиниць, що можуть знаходитись в одночасному користуванні Замовника обмежена та визначається умовами, вказаними на сайті під час оформлення абонементу. Якщо Замовник має на руках максимальну кількість Бібліотечних ресурсів у момент часу, можливість замовлення блокується Виконавцем до повернення Користувачем як мінімум однієї одиниці з вже наявних в нього в користуванні.

3.7. Передача Користувачу Бібліотечного ресурсу за Замовленням здійснюється шляхом надсилання пакунку із Бібліотечним ресурсом кур’єрською службою на адресу/відділення пункту видачі, вказану Користувачем при здійсненні Замовлення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • виконувати умови даного Договору;
 • оформити абонемент в разі надходження оплати від Користувача;
 • передати Користувачу Бібліотечний ресурс за оформленим Замовленням і умовами даного Договору;
 • перевірити якісні і кількісні характеристики Бібліотечного ресурсу під час його пакування на складі;
 • не розголошувати третім особам адресу електронної пошти Замовника, а також інші дані, отримані від Замовника при реєстрації, якщо інше не потребується в цілях виконання договірних зобов'язань перед Замовником.

4.2. Виконавець має право:

 • отримувати плату від Замовника за надання послуг за цим Договором;
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Користувачем умов цього Договору;
 • у відповідності до умов, порядку надання послуг та проведення розрахунків за цим Договором, в тому числі на підставі п.п. 7.6. - 7.7., 9.5. - 9.6. цього Договору, стягувати з Замовника автоматичні платежі, штрафи, а також грошові кошти в розмірі ринкової вартості Бібліотечного ресурсу (у випадках, передбачених п. 9.6.), шляхом списання коштів з рахунку Замовника за допомогою Білінгової системи Portmone.com;
 • призупинити можливість здійснення замовлення Бібліотечних ресурсів Замовнику до подальшого з'ясування обставин Виконавцем, при цьому використовувати доступні засоби зв'язку із Замовником у випадку, якщо Бібліотечні ресурси не повернені та автоматичне списання коштів не відбулося;
 • зупиняти здійснення будь-яких операцій Замовнику, що становлять предмет цього Договору, у випадку, якщо Замовник належним чином не виконує обов'язки, передбачені цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов’язаний:

 • зареєструватися в особистому кабінеті на сайті Виконавця;
 • при реєстрації слідувати вказівкам Виконавця про порядок реєстрації, розміщеному на сайті Виконавця;
 • оплатити абонемент та отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитись з інформацією про Бібліотечний сервіс, який розміщений на сайті Виконавця;
 • при отриманні Бібліотечного ресурсу у кур'єрської служби впевнитися у цілісності та комплектності Бібліотечного ресурсу шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Бібліотечного ресурсу сповістити про це Адміністрацію сайту протягом 1 (одного) дня шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну пошту сервісу: info@bookbox.ua. При повідомленні Бібліотечного сервісу про виявлені пошкодження слід обов'язково зазначити електронну пошту та ідентифікувати Бібліотечний ресурс, а у разі наявності фотознімків виявлених пошкоджень, долучити їх до такого повідомлення;
 • використовувати Бібліотечні ресурси виключно в особистих цілях, для читання, а також сімейних, домашніх та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності;
 • Користувач погоджується ставитись з повагою до Бібліотечного ресурсу, не залишати на сторінках видань будь-яких позначок або записів, не псувати видання будь-яким іншим чином. Детальніше про правила користування нашими Бібліотечними ресурсами читайте у FAQ.

5.2. Замовник має право:

 • оформити абонемент, зробити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту bookbox.ua;
 • припинити абонемент;
 • вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

5.3. Замовник не має права:

 • передавати Бібліотечні ресурси третім особам;
 • здійснювати виготовлення (тиражування) Бібліотечного ресурсу або його частини в будь-якій формі з метою подальшого розповсюдження;
 • доводити зміст Бібліотечного ресурсу до загального відома з використанням мережі Інтернет та інших цифрових мереж шляхом опублікування копій/фотографій частин тексту. Замовник попереджений про те, що порушення п. 5.3. Договору є порушенням законодавства про авторське право та тягне за собою накладення відповідальності, передбаченої діючим законодавством України, а також нормами міжнародного права.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ АБОНЕМЕНТА ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Для оформлення абонемента, здійснення замовлення у Виконавця, Користувачу потрібно пройти реєстрацію на Сайті у встановленому порядку. Реєстрація на Сайті здійснюється з використанням особистої електронної пошти, необхідної для авторизації, та номеру телефону.

6.2. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту bookbox.ua натискаючи кнопку «Замовити» та заповнюючи відповідні дані про отримувача замовлення.

6.3. Строк формування (опрацювання) Замовлення 3 (три) робочі дні з моменту його оформлення.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань по оформленню та/або доставці Замовникові Бібліотечного ресурсу, якщо зазначене порушення пов'язане з наданням недостовірних та/або недійсних даних про Замовника, а так само невиконанням Замовником умов цього Договору.

6.5. Виконавець також не несе відповідальність за невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань по оформленню та/або доставці Замовникові Бібліотечного ресурсу, якщо зазначене порушення пов'язане виключно із неналежним виконанням своїх зобов’язань кур’єрською службою.

6.6. Наявність Бібліотечного ресурсу на складі може змінюватися без попереднього повідомлення про це. Такі зміни відображаються в електронному каталозі на сайті Бібліотечного сервісу.

6.7. Допускається зміна складу Замовлення до його обробки Адміністрацією сайту за погодженням із Замовником.

6.8. Замовник має право придбати Електронний подарунковий абонемент.

6.8.1. Електронний подарунковий абонемент не є іменними та може бути переданий Замовником третім особам. Поширення/передача Електронних подарункових абонементів серед третіх осіб здійснюється Замовником самостійно або шляхом надання Замовником електронної адреси отримувача Електронного подарункового абонемента. При передачі Електронного подарункового абонементу третім особам, Замовник зобов’язаний попередити про строк дії Електронного подарункового абонементу та правила їх використання. Електронний подарунковий абонемент може бути використаний третьою особою, в разі втрати його Замовником/Отримувачем Виконавець не несе відповідальність за особу, яка незаконним шляхом присвоїла та/або використала Електронний подарунковий абонемент.

6.8.2. Електронні подарункові абонементи є строковими, строк дії вказується Виконавцем під час їх продажу Замовнику та зазначається безпосередньо в Електронних подарункових абонементах. Після закінчення строку дії електронного подарункового абонементу, надання інформаційно-бібліотечних послуг автоматично подовжується в останній день дії абонементу на умовах та порядку, визначених цим Договором. Для відмови від отримання інформаційно-бібліотечних послуг, необхідно скасувати абонемент через особистий профіль.

6.8.3. Купівля Електронного подарункового абонементу, підтверджує, що його власник повністю ознайомлений з усіма умовами та правилами їх придбання та активації, вказаних на сайті.

6.8.4. Електронні подарункові абонементи поверненню та/або обміну не підлягають та не обмінюються на грошові кошти.

6.8.5. Активація Електронного подарункового абонементу здійснюється Замовником або третьою особою (пред’явником) шляхом реєстрації або авторизації на сайті Замовника та введення унікального коду, що вказаний в Електронному подарунковому абонементі.

6.8.6. Фактичною датою активації (датою приймання-передачі послуг) є дата відправлення Електронного подарункового абонементу на електронну адресу користувача або пред’явника абонементу.

6.8.7. У випадку крадіжки, втрати, невикористання в строки дії, Електронні подарункові абонементи відновленню не підлягають, грошові кошти сплачені при придбанні Електронного подарункового абонементу не повертаються.

6.9. Всі питання, пов'язані з замовленням Бібліотечних ресурсів з електронного каталогу, Ви можете направити до Адміністрації сайту за електронною адресою: info@bookbox.ua.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ.
СТРОКИ КОРИСТУВАННЯ

7.1. Замовник може оформити абонемент, оплативши його шляхом переказу коштів у безготівковій формі на користь Виконавця за допомогою Білінгової системи Portmone.com, яка інтегрована у Сайт Виконавця, та замовити собі в користування Бібліотечний(і) ресурс(и) на Сайті.

7.2. Підтвердження оформлення абонемента Адміністрацією сайту здійснюється після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Білінгова система Portmone.com забезпечує видачу Замовнику електронної квитанції, що підтверджує оплату абонемента.

7.3. Сайт приймає оплату за абонемент в українській гривні у безготівковій формі за допомогою Білінгової системи Portmone.com.

7.4. Ціна Договору визначається шляхом додавання сум всіх абонементів протягом строку користування послугами Бібліотечного сервісу.

7.5. Здійснюючи оплату абонемента Замовник отримує право користуватися Бібліотечними ресурсами упродовж обраного терміну.

7.6. Продовження права користування Бібліотечними ресурсами та пролонгація абонемента відбуватиметься автоматично, шляхом списання відповідних платежів (у розмірі місячної вартості абонемента), якщо Замовник не здійснить скасування абонемента. Вартість наступного абонемента та дату автоматичної пролонгації Користувач може побачити в особистому кабінеті.

7.7. У випадку, якщо Замовник здійснив скасування абонементу та фактично продовжує використовувати Бібліотечний ресурс та не повернув його в межах терміну абонемента, відбувається автоматичне списання штрафу у сумі вартості Бібліотечного(их) ресурсу(ів).

7.8. Перебіг строку користування абонементом обчислюється з дня оформлення Користувачем абонемента .

7.9. Користувач може скасувати абонемент протягом всього терміну його дії шляхом повідомлення про це Виконавця в особистому кабінеті на сайті. При цьому вартість абонемента за невикористаний період не повертається Замовнику.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ БІБЛІОТЕЧНОГО РЕСУРСУ

8.1. Замовник отримує Бібліотечний ресурс за допомогою сервісу кур’єрської служби.

8.2. Передача Бібліотечного ресурсу сервісу кур’єрської служби здійснюється Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту Замовлення, якщо інше не зазначено на сайті.

8.3. При доставці Бібліотечного ресурсу кур’єрською службою, Замовник у повному обсязі і беззастережно погоджується із Правилами перевезення вантажів цього перевізника. Оплата послуги доставки до пункту кур’єрської служби здійснюється за рахунок Виконавця.

8.4. При отриманні Бібліотечного ресурсу на відділеннях видачі кур'єрської служби Замовник зобов’язаний керуватися своїми обов'язками, які встановлені п. 5.1. цього Договору. Зі свого боку, Виконавець в межах своїх можливостей належним чином забезпечує відвантаження Бібліотечного ресурсу у кількості, що була замовлена Абонентом, в належному стані і якості, до пунктів відправки кур'єрської служби.

8.5. У разі, якщо Замовник не повідомляє Адміністрацію сайту про виявлені недоліки отриманого Бібліотечного ресурсу, в порядку передбаченому п. 5.1. цього Договору, Сторони погодили, що отримання Замовником Бібліотечного ресурсу визнається у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

8.6. У разі неотримання Користувачем замовлення з відділення видачі кур'єрської служби протягом строку, встановленого правилами цієї кур'єрської служби, замовлення повертається до Виконавця. При цьому замовлення Користувача вважається виконаним.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО РЕСУРСУ

9.1. Замовник повертає Бібліотечний ресурс Виконавцю в належному стані, в якому і отримав. Замовник несе відповідальність за дбайливе пакування відправлення. Для повернення Бібліотечного ресурсу Замовник повинен використовувати послуги кур’єрської служби ТОВ “НОВА ПОШТА”. Оплата послуги відправлення із пункту відправки кур’єрської служби відбувається за рахунок Виконавця.

9.2. Датою повернення вважається дата отримання Бібліотечного ресурсу Виконавцем.

9.3. З метою збереження схоронності Бібліотечних ресурсів Виконавець характеризує стани та елементи Бібліотечних ресурсів:

 • Елементи Бібліотечного ресурсу:
  • Книжковий блок;
  • Корінець (спинка книги);
  • Палітурка та обкладинка;
  • Всі сторінки, враховуючи титули та шмуцтитули;
  • Суперобкладинка;
  • Ляссе;
  • Елементи оздоблення (стікери Book Box, тощо).
 • Незначні пошкодження:
  • Малі косметичні пошкодження обкладинки (сліди, наприклад, від ручки, невеликі вм’ятини, потерті кінчики, «жир» на обкладинці);
  • Сліди зношення (відривання сторінок від спинки-зшивача, потріпаність ляссе, потерті кінчики книжки, загинання м’якої обкладинки).
 • Значні пошкодження:
  • Плями та нотатки на сторінках або обкладинці;
  • Cліди від рідини;
  • Порвані або загнуті сторінки/обкладинка;
  • Втрата складової частини, її елементів.

9.4. Бібліотечний сервіс залишає за собою право перевірити оригінальність Бібліотечного ресурсу. Не допускається можливість повернути Виконавцю аналогічний новий Бібліотечний ресурс.

9.5. У випадку, якщо Замовник повернув Бібліотечний ресурс у незадовільному стані (із значними пошкодженнями), Виконавець має право здійснити самостійне списання штрафу з рахунку Замовника за допомогою Білінгової системи Portmone.com.

9.5.1. Сторони погодили, що розмір штрафу не перевищуватиме вартість нового Бібліотечного ресурсу за ринковою ціною.

9.5.2. Сторони домовились, що після отримання Виконавцем штрафу Бібліотечний ресурс вважається втраченим, а правовідносини між Замовником та Виконавцем щодо цього Бібліотечного ресурсу вважаються завершеними.

9.6. У випадках, коли Замовник з будь-яких причин не має можливості повернути або знає наперед, що не зможе повернути Бібліотечний ресурс до Бібліотечного сервісу Book Box, Замовник може викупити цей Бібліотечний ресурс, сплативши грошові кошти в розмірі ринкової вартості цього Бібліотечного ресурсу. У такому випадку Виконавець здійснює списання цих грошових коштів (див. п. 9.5.1.) з рахунку Замовника за допомогою Білінгової системи Portmone.com, а правовідносини між Замовником та Виконавцем щодо цього Бібліотечного ресурсу вважаються завершеними.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Правила одержання, зберігання, обробки, використання й розкриття Персональних, Загальнодоступних та інших даних, що надаються Виконавцем Замовнику при використанні ним Сайту та Послуг визначено Політикою конфіденційності Сайту.

12.2. Для цілей Договору Виконавець може направляти Замовнику періодичні розсилки з інформацією про Послуги. У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник може відписатися від неї (така опція міститься у кінці будь-якого повідомлення від Виконавця).
У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник може відписатися від неї (така опція міститься у кінці будь-якого повідомлення від Виконавця).

12.3. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Договору на Сайті.